თქვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ფიქრობთ

  სურათი © George Redhaw

Мы то, что мы думаем
სამყაროს უსასრულობაში არსებობს უდიდესი ენერგეტიკული ქსელი, რომელშიც აბსოლუტურად ყველა და თითოეული მიერთებულია ენერგეტიკულ დონეზე. არსებობს ერთი მთლიანი სიცოცხლის წყარო, რომელიც გამოვლინებას ჰპოვებს ადამიანების, ცხოველების, მცენარეების და მინერალების მეშვეობით. არაფერი არ არის განყენებული ამ ერნერგეტიკულ ქსელში.
კვანტურმა ფიზიკამ ეს  ჭიშმარიტება დიდი ხანია აღმოაჩინა . მატერია არც ისე მკვრივია, როგორ ერთი შეხედვით შეიძლება მოგვეჩვენოს. მატერია ეს არის სინათლის ნაწილაკების უსასრულო ნაკადი, რომელიც გარკვეული ფორმის შეუმჩნეველ ძალებს უკავიათ.
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს – ნებისმიერი მატერიის ანალიზისას, ყველაზე მცირე ელემენტების ჩათვლით,  ატომების და სუბატომების ნაწილაკთა მიღმა, ყველაფრი მიდის ერთ გასაგებ პირველსაწყის სუბსტანციასთან, რომლისგან დანარჩენი იღებს სათავე.
არსობრივად, მატერია ეს არის «გაშეშებული სული». ფოტონების ან შუქის ნაწილაკები გაშეშდნენ ან ენერგეტიკული ვიბრაციები ისეთნაირად არის შენელებული, რომ ჩვენ, როგორც ადამიანურ არსებებს შეგვიძლოს მისი აღქმა.
 ეს უნივერსალური სული ან პირველსაწყისი უდევს ყველაფრის საფუძვლად – მყარ სხეულს, სითხეს, გაზს ან ეთერს. თითოეული ადამიანი, ცხოველი, მცენარე თუ მინერალი წარმოქმნილია ამ საწყისი სუბსტანციიდან. ისინი განსხვავებული სახეობისაა, მაგრამ  «შობილი» იქნა ერთი და იგივე «წყაროსგან». ისინი მხოლოდ შემადგენლობით და ვიბრაციით განსხვავდებიან.
ჩვენ ყველანი ვართ «წყაროს» მაგვარნი. ის გამოვლენილია ყველა ცოცხალ არსებაში . არსობრივად არნაირი განსხვავება არ არსებობს ჩვენს და სხვა არსებებს შორის. თითოეული მათგანი წარმოადგენს ცოცხალი ძალის გამოვლინებას, მაგრამ სხვადასხვა და უნიკალურ განვითარების მდგომარეობაში და გამოხატვაში. ვიღაცა ამ ძალას უწოდებს ღმერთს, ვიღაცა ალაჰს, ბრახმას, კოსმოსს, სიცოცხლის წყაროს და ა. შ. რაც უკეთესია ხარისხი, მით უკეთესია კავშირი სრულად-რაც-არს.
სამყარო არის ცოცხალი არსი აღურიცხავი ინტელექტუალური ოპერაციული სისტემით. კანონი, რომელიც ყველაფერს უდევს საფუძვლად – «მიზიდულობის კანონი» ან  «შექმნის პრინციპი» წარმოადგენს აზრების აღმშენებლობით ძალას.
მიზიდულობის კანონი გულისხმობს, რომ ცხოვრებაში თითოეული სული ქმნის თავის საკუთარ რეალობას, ეფუძვნება რა თავის ღრმა რწმენებს და მტკიცებულობებს. ამ სიმართლესთან, სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიდის, ცხოვრების არსის ძიების გზაზე.
აზრები წარმოადგენს, შემქმნელ ფენომენალურ  ძალას. აზრები წარმოადგენს კონსტრუქციულ უნივერსალურ მატერის და ამიტომაც, ისინი ჩვენი ცხოვრების ყოველ წუთს, წარმოგვიჩნდებიან გამოცდილების შემოქმედად. სამყარო, რომელთანაც გვაქვს ურთიერთობა, წარმოადგენს ცხოვრებისადმი შინაგანი დამოკიდებულების და შინაგანი ვიბრაციების ერთ-ერთ უნიკალურ «რეფლექტორს».
ცხოვრება სინამდვილეში თამაშია. ენერგია მოძრაობს წრეზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ ერთ სიხშირეზე, რომელზედაც ვართ აწყობილი და რომელზედაც მიგვყავს გადაცემა, მხოლოდ მისი მიღება შეგვიძლია. ეს ბუმერანგის ეფექტია. ყოველი ჩვენთაგანი წარმოადგენს ერთდროულად როგორც მიმღებს ისე გადამცემს.
ჩვენი აზრები, გრძნობები, განზრახვები და მოლოდინი – სხვა არაფერია, თუ არა ენერგეტიკული ნაკადი, რომელიც გადაიცემა გარკვეულ ენერგეტიკულ დონეზე. ერთხელ გაშვებული ეს ტალღები უერთდება, სამყაროში არსებულ ანალოგიურ ტალღებს და გვიბრუნდება გაძლერებულად.
შევადაროთ რადიო მიმღებს. თუ რადიოტალღებს მოვმართავთ 102 Mhz , შეუძლებელი იქნება მივიღოთ სხვა სიხშირეზე მომუშავე ტალღა.  შეუჩერებლივი აზრები და გრძნობები იწყებს ტრანსლირებას და მაგნიტივით იზიდავს, შესაბამის სიხშირეს.
ყველაზე ღრმა მტკიცებულებები  სინამდვილეში არასდროს რჩება შიგნით, ისინი იკრიბება ენერგეტიკულად ვიბრაციებს სახით და რეზონანსში მოდის შესაბამის  ენერგიებთან გარეთ. საკუთარ თავზე განაცხადი რეგისტრირდება არაცნობიერის დონეზე გარემო სამყაროში. ის მიემართება სამყაროში და ერწყმის მსგავს ენერგიებს, როგროც გამონათქვამში «მეთევზე, მეთევზეს შორიდან ცნობსო».
ალბათ ვინმესგან გსმენიათ გამონათქვამი «ჩვენ წარმოვადგენთ იმას, რასაც ვფიქრობთ». 
არის თუ არა ამ გამონათქვამში ჭეშმარიტება? სინამდვილეში, შეუძლიათ თუ არა აზრებს ასეთი დიდი ზემოქმედება ჩვენს ცხოვრებაზე? რამოდენიმე წლის წინ ჩატარდა შემდეგი ექსპერიმენტი.
მასწავლებელი შევიდა კლასში, სადაც სწავლობენ ექვსიდან-შვიდ წლამდე ბავშვები და განაცხადა, – დამტკიცდა, ცისფერთვალება ბავშვები უფრო ჭჯვიანები არიან და უკეთესად სწავლობენ ვიდერე მწვანეთავება და თაფლისფერ თავლება ბავშვები. დაუყონებლივ მიიღეს შთამბეჭდავი შედეგები. ცისფერთვალება ბავშვები, ყველა ასპექტში, დავალებას ასრულებდა მაღალ დონეზე. ორი თვის თავზე, მასწავლებელმა მოიხმო ბავშვები სპეც-კრებაზე და განუცხადა, რომ მან დაუშვა დიდი შეცდომა. მოიხადა ბოდიში და თქვა: ბაშვები მწვანე და თაფლისფერი თავლებით უფრო ჭკვიანები არიან. შედეგს დიდ ხანის ლოდინი არ დასჭირდა, ცისფერთვალება ბავშვებმა დავალების შესრულება გააგრძელეს ჩვეულებრივ დონეზე, იმ დროს როცა მწვანე და თაფლისფერ თავლება ბაშვებმა აჩვენეს საუკეთესო შედეგი.
რაზე მეტყველებს ეს?
  •  თუ თქვენ გულწრფელად თვლით, ხართ ჭკვიანი, ნამდვილად იქნებით ჭკვიანი ადამიანი.
  • თუ კი თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ხართ შემოქმედი ადამიანი, იქნებით შემოქმედი.
  • თუ კი თვქენ გჯერათ, რომ წარმატებული ადამიანი ხართ, თქვენ იქნებით წარმატებილი! 
  • ასე შემდეგ და ამის მსგავსი.
  სურათი © George Redhaw
Мы то, что мы думаемდააკვირდით, ჩვენ ხომ  იმის შესაბამისად ვცხოვრეობთ, როგორც თავს ვაფასებთ?
თვითშეფასება, თავიდან არ არის ჩევნზე დამოკიდებული და მას ჩვენ არ ვქმნით. ის იქმნება სხვა ადამიანების აზრებისგან და შეხედულებისგან – თუ რას ფიქრობენ ჩვენზე, რას გვეუბნებიან და აგრეთვე, რაც უნდათ მათ დაგვაჯერონ. ნათელია, ყველას შეგვიძლია გავიხსენოთ სიტუაცია, სადაც ვიყავით შეშინებული სხვა ადანიანების შენიშვნებით, რომლებიც მაშინ გვეჩვენებოდა უწყინარი, მაგრამ დიდ კვალი კი დატოვეს. აი ამ შენიშვნებმა, ჩვენთან ერთად გაიარეს მთელი ცხოვრება. ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანები თავს ანებებენ ირწმუნონ საკუთარი პოტენციალის და არაფერს არ აკეთებენ ამ მიმართულებით. ადამიანი სანამ მიიღებს ცხოვრებაში მეტ თავისუფლებას,  უნდა გადააბიჯოს საკუთარ და სხვების მიერ შექმნილ შეხედულებებს,  გადადგას პირველი ნაბიჯები ამისთვის.
ადამიანების უმრავლესობას სჯერა მხოლოდ იმის, რასაც ხედავს მხოლოდ საკუთარი თავლებით. სულის გაღვიძება კი მოითხოვს რწმენას მანამ, სანამ მის დანახვას შევძლებთ. მთავარია, ვიცოდეთ, სულის ძალა მოქმედებს ყველა ჩვენს ქმედებაზე და ადამიანურ კონტაქტებზე. უნდა გავიაზროთ მიზიდულობის კანონი.
აზრებთან მუშაობა.
თავისუფლების გასაღები არის აზრებთან და გრძნობებთან კავშირში, შეხედულებებში რომელსაც ვირჩევთ და იმის გააზრებაში, რომ ჩვენ არ ვართ გარემოებების მსხვერპლი. თავისუფლება განისაზღვრება იმით, რას ვირჩევთ და რას ვქმნით. ეს არ არის ის, რაც  ჩვენს თავს «შემთხვევით» ხდება, შემთხევითი ადგილის, შემთხვევითი ადამიანების ან შემთხვევითი წარმატების გამო.
აზრები რომელსაც გაუჩერებლივ ვატრიალებთ თავში, გადაიქცევა მტკიცებულებად.
ეს მტკიცებულება აღვივებს, შინაგან წარმოსახვას.
ეს შინაგანი წარმოახვა, ზემოქმედებს გრძნობებზე და ემოციებზე.
ხშირად გამოვლენილი ემოციები, ქმნიან ქმედების და ქცევების შაბლონებს.
ქმედების და ქცევის შაბლონები აყალიბებენ ჩვევებს.
ჩვევა თავს ავლენს გამოსხივებით. 
სხივები ქმნის ცხოვრებისეულ გამოცდილებას. 
ცხოვრებისეული გამოცდილება აყალიბებს მტკიცებულებებს.
მაგალითად, დაფიქრდით  რომელიმე ოცნების ასრულებაზე. დაფიქრებასთან ერთად მოქმედებაში მოდის წარმოსახვა. ხედავთ საკუთარ თავს განხორციელებულ მიზანში, ყველა საუკეთესო დეტალებში. ეს სახეები რომლებიც ჩნდება იწვევენ ბედნიერების, სიხარულის, მადლიერების გრძნობას და სხვა პოზიტიურ ემოციებს. რაც მეტად თამაშობთ ამ ემოციებით, მით მალე გადაიქცევა ის შაბლონებად, მოგვიანებით – ჩვევად შემდგომი ქმედებისთვის. შინაგანიდან გარეთ ენერგია იწყებს გამოსხივებას და ამ დროს, სხვები იწყებენ თქვენი შეგრძნებების დონეზე ურთიერთობას. იქმნება წარმატებული, ბედნიერი, მოულოდნელი შეხვედრები, საჭირო ხალხი და ადამიანები საჭირო დროს და ა. შ. თქვენთან მოდის დასტური პირველსაწყისი აზრის – ოცნება სრულდება.
ზუსტად იგივე, მუშაობს ნეგატიურ აზრებზე. თუ კი, თავს მიიჩნევთ უნიშვნელო და უღირს ადამიანად, წარმოსახვა მაშინვე ეძებს დამამტკიცებელს  ქვეცნობიერისთვის.  ის პოულობს ძველ მოგონებებს მარცხზე, წარუმატებლობაზე, გახსენებთ ტკივილებს, წყენებს იმაზე, რაც რომ გინდოდათ გქონოდათ და არ გისრულებდნენ… ეს წარმოქმნილი სახეები  აღძრავენ ნეგატიურ გრძნობებს, იმედგაცრუებებს, შიშებს და დაუკმაყოფილებლობის გრძნობას. ისინი გადაიქცევა დაუცველობის და დაბალი თვითშეფასების შაბლონებად. თქვენ ასხივებთ ამ ნეგატიურ ემოციებს შიგნიდან გარეთ  სხვების მიმართ, ისინი კი გეპყრობიან განცდების შესაბამისად (როგორც თქვენ ექცევით თავს). ხართ მსხვერპლის როლში. თუ კი არ გჯერათ საკუთარი თავის, ნუთუ შეგიძლიათ ელოდოთ ამას სხვისგან? რადგანც არ ხართ საკუთარ თავში და ძალებში დარწმუნებული მიიღებთ უამრავ უარს, ნაკლებად „ გაგიმართლებთ“ …
საფინალო სიტყვები აზრების ძალაზე.
შევაჯამოთ:
აზრი (შინაგანი მტკიცებულება) + ფანტაზია (ვიზუალიზაცია) + შეგრძნებები (ემოცია) + ქმედებები (ჩვევები) + გამოსხივება (გარემომცველ სამყაროზე ქვეცნობიერის ზემოქმედება) = გამოცდილებას.
გონებას აქვს ახლის ათვისების შეუზღუდავი შესაძლებლობები. ჩვენ ვიყენებთ მხოლოდ 10% ამ შესაძლებლობებიდან, დარჩენილი 90% გამოუყენებელია. აღმოჩენების წინგადაგმულ  ნაბიჯს წარმოადგენს კონტაქტის დამყარება დაფარულ შესაძლებლობებთან. ჩვენ შეგვწევს ძალა, რათა გადავდგათ ნაბიჯი მასის ცნობიერიდან  და ავირჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ცხოვრებისეული მტკიცებულობები.
დავაპროგრამოთ ქვეცნობიერი პიზიტიური მიმართულებით. დავიმახსოვროთ , რასაც დავთესავთ ქვეცნობიერში, იმას მოვიმკით მატერიალურ სამყაროში.  გონება შეიძლება გავხადოთ ჩვენი მტერი ან მოკავშირე. თუ კი ვეუბნებით თავს, რომ შეგვიძლია რაღაცის კეთება, ჩვენ ეს ნამდვილად შგვიძლია და ჩვენი ქვეცნობიერი დაუყონებლივ იპოვის უამრავ მიზეზს ამ განაცხადის დუბლირებისთვის.
როგორც ჰენრი ფორდი ამბობდა: «ფიქრობთ შეგიძლიათ ან არ შეგიძლიათ, თქვენ ყველა შემთხვევაში მართალი ხართ»!   

 

თარგმნილია თამარ კვარცხელის მიერ  

econet.ru -დან მასალის მიხედვით

 

2 thoughts on “თქვენ წარმოადგენთ იმას, რასაც ფიქრობთ

გაიარეთ ავტორიზაცია კომენტარის დასამატებლად: ანონიმური კომენტარის გაუქმება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.